SAU_HN 1
Mã số thành viên: 63166
Tham gia từ: 30/05/2011
Điện thoại: 09119
Địa chỉ: Hoàng Mai - HN - Hà Nội
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
 Thành viên khác nhận xét SAU_HN
Điểm uy tín: 1
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 1
 Đánh giá tốt: 1
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 TẶNG BÁC MỘT SÁO UY TINH Kong soc heng  (234 )
21:44 20/07/2014
Trang:    Trước  1   Sau