Trần Kim đính 0
Mã số thành viên: 333697
Tham gia từ: 09/02/2019
Điện thoại: 09858
Địa chỉ: Tam duong vĩnh phúc - Vĩnh Phúc
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Em bán Ti-Vi đen trắng đời tống
7.000.000 ₫


Phố Điện Tử  ○ Đăng lúc 15:39 10/02/19
Em bán con đen trắng
Chưa xác thực
7.000.000 ₫


Phố Điện Tử  ○ Đăng lúc 22:38 09/02/19
Cần tiền em bán con đen trắng y hình.
Chưa xác thực
7.000.000 ₫


Phố Điện Tử  ○ Đăng lúc 22:31 09/02/19