Phan Thị Thanh Thương 0
Mã số thành viên: 329888
Tham gia từ: 10/11/2018
Điện thoại: 03795
Địa chỉ: 57/15/7 đường số 7, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
 Thành viên khác nhận xét Phan Thị Thanh Thương
Điểm uy tín: 0
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 0
 Đánh giá tốt: 0
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc