NGUYỄN PHAN NGỌC THẢO 0
Mã số thành viên: 329841
Tham gia từ: 09/11/2018
Điện thoại: 09193
Địa chỉ: Bình Thạnh, TP. HCM - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
 Thành viên khác nhận xét NGUYỄN PHAN NGỌC THẢO
Điểm uy tín: 0
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 0
 Đánh giá tốt: 0
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc