Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Thành viên khác nhận xét Lê xuân hải đăng
Điểm uy tín: 2
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 2
 Đánh giá tốt: 2
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
1 Đã giao lưu với anh hàng rẻ được chơi còn được lời Trần Ngọc Đức   (18 )
19:55 09/07/2017
2 thanks ,chuânh đồ .giao dịch thuận lợi nguyenduy  (4 )
23:12 22/09/2014
Trang:    Trước  1   Sau