Chống trộm ắc quy xe tải, sử dụng điện 12 hoặc 24VDC, đơn giản dẽ sử dụng.