Thích ○○○ 

Xác âm ly

Giá bán: 700.000 ₫
Đăng lúc 22:50 18/02/2019 ○ Cập nhật lúc 21:12 13/03/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Đỗ bá hiển long 4
Địa chỉ: Kính nỗ, uy nỗ, đông anh, hà nội - Hà Nội
Điện thoại: 09672 
Xác âm ly xưa như hình. Ai có nhu cầu alo nhé.
Ghi chú
Đỗ Bá Hiển
Stk: 3140205054130 Agribank chi nhánh Đông Anh, Hà Nội.,0961000015435 Vietcombank CN Đông anh, Hà Nội.
Hoặc: 711A42670697 Vietin Bank chi nhánh Đông Anh, Hà Nội.
Sdt ll 0967 213 073.
Thanks.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo