Giao lưu 2 cáp. Cáp USB to USB và cáp USB to mạng Lan. Đã test ok. Giá giao lưu 250 ngàn đồng.
 
 
Kính phố!