Em co dien thoai nokia 7210c. Ngoai hinh cu theo thoi gian. Chuc nang ok,  may va pin zin. Gia: 220.000 đồng. Lh: dt: 0962 923 046. (Đã bán).

Cảm ơn.