Kính phố!
  Đt motorola tác x, zin đẹp, nghe gọi 2 ngày( ok sạc zin đốc sạc zin

    Giao lưu hữu nghị
         Tks