Motorola v3 may full box màu bạc phiên bản hôp nhôm rất hiêm zin nguyên hâu như đê trong hôp trưng bầy.ae chơi suu tầm thi quá đỉnh gia 5tr500k