Thích ○○○ 

Đt iPhone 3GS.

Đăng lúc 21:13 01/02/2019 ○ Đăng tại HCM
NTH 178
Địa chỉ: Sài Gòn - HCM
Điện thoại: 079. 952 
Tinh trạng tả tơi.Gl 100k.
Cám ơn.
Chữ ký
NTH -
Vui lòng không nhắn tin; mặc cả; đặt gạch; yêu cầu ship.COD


br />
VCB HCM, chỉ nhánh Bến Thành, Nguyễn Thanh ., 007100139

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo