Thành viên đã xác thực (24)
Phạm Danh (29 )
Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 99630
Tham gia từ: 10/11/2012
Điện thoại: 0909668803
Địa chỉ: Sài Gòn - Gia Định
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh

Bạn hàng xóm (44)