Thành viên đã xác thực (15)
Phạm Hoàng (15 )
chữ tín quý hơn vàng .
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 98887
Tham gia từ: 02/11/2012
Điện thoại: 01262899998
Địa chỉ: 160 ymon ê nuôi - buôn ma thuôt
Tỉnh thành: Đắc Lắc

Bạn hàng xóm (68)