Thành viên đã xác thực (20)
Trung Dzung (17 )
Chỉ cần bạn còn nhớ, chẳng có thứ gì ra đi cả
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 95311
Tham gia từ: 25/09/2012
Điện thoại: 0966611257
Địa chỉ: Hà Nội
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (58)