Thành viên chưa xác thực
Nguyễn Tiến Thành (0 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 311448
Tham gia từ: 04/12/2017
Điện thoại: 0969095867
Địa chỉ: Tầng 2, số 31 đường Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉn
Tỉnh thành: Bắc Ninh

Bạn hàng xóm (0)