Thành viên đã xác thực (8)
Phạm Ngọc Bình (3 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 168
Tham gia từ: 05/07/2005
Điện thoại: 0989899929
Địa chỉ: Hà Nội
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (4)