Thành viên đã xác thực (1)
Ngọc Sơn Sông Hàn (1 )
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 162435
Tham gia từ: 24/08/2014
Điện thoại: 0945.778.586
Địa chỉ: Hoàng Mai
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (1)