Thành viên đã xác thực (8)
Dinh duc Manh (3 )
Âm nhạc nghe ít thì hay nhiều !
Thông tin cá nhân
Tin đã đăng
Điểm uy tín
Điểm xác thực
Mã số thành viên: 159411
Tham gia từ: 23/07/2014
Điện thoại: 0903404136
Địa chỉ: Hà Nội
Tỉnh thành: Hà Nội

Bạn hàng xóm (7)