Điện thoại video phone ACN, đầy đủ các kết nối, có chức năng khung ảnh số.....850K
[​IMG]

Sửa lần cuối lúc 13:47 17/12/2017 | Up 6 lần, lần cuối lúc 13:47 17/12/2017
Họ & tên : Phạm Ngọc Khánh
Điện thoại: 0985377208
Địa chỉ: 33 Đê Tô Hoàng
TK VCB 0451000213386
Hai Bà Trưng Hà Nội