"Những nơi nào sáng nhất
Hãy gửi hậu duệ mặt trời của mình đến đó..."

CÙNG SIPM EDUCATION
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC - THÁM HIỂM VĂN MINH NHÂN LOẠI 8 NƯỚC :

1.NHẬT BẢN: - Hạn đăng ký: 30/12/2017.
2.PHILIPPINES: - Hạn đăng ký: 28/2/2018.
3.AUSTRALIA: - Hạn đăng ký: 28/2/2018.
5.CANADA: - Hạn đăng ký: 28/2/2018.
6.SINGAPORE: - Hạn đăng ký: 28/2/2018.
8.UK vs PARIS: - Hạn đăng ký: 28/2/2018.
9.USA: - Hạn đăng ký: 28/2/2018.

*SIPM EDUCATION
*Địa chỉ 68 Nguyễn Du Tầng 5, Hai Bà Trưng, Hà Nội
*Mobile: 0936385155-0908240037.
Ps:
-Góc thù vặt: ghét số 4 và 7.