Giao lưu 2 cáp. Cáp USB to USB và cáp USB to mạng Lan. Đã test ok. Giá giao lưu 250 ngàn đồng.
 
 
Kính phố!

Sửa lần cuối lúc 13:53 17/07/2018 | Up 1 lần, lần cuối lúc 13:53 17/07/2018
Vietcombank
Nguyễn thanh Hoàng
0191000321896.
0943816940.