Thanh lý phòng game, còn dư 01 cái giga switch, 24 port, 2 port link. Hãng Dlink. Giá 1.100k/ cái.bao sihp
Sửa lần cuối lúc 09:06 21/01/2018 | Up 15 lần, lần cuối lúc 09:06 21/01/2018
tk AGRIBANK ; 4708205001712

TK vietcombank 0061001059360

chủ tài khoảng nguyễn minh hùng