em can ban 0905.815.468....0933.09.1239...0982.74.7777
bac nao ung em nAO EM GA EM DO...vui long goi em 01224.111.222
cam on pho ah

Sửa lần cuối lúc 09:17 11/03/2018 | Up 2 lần, lần cuối lúc 09:17 11/03/2018
ACB:nguyen thanh minh
STK: 6200205341229
SDT 0978.617.311...01224.111.222...0933.09.1239
Zalo 0978.617.311