Kính phố!
    Nokia N93i nguyên zin,còn rất mới trên 94%
                   Thanks

Sửa lần cuối lúc 18:35 21/04/2018 | Up 12 lần, lần cuối lúc 18:35 21/04/2018