E muốn thay bộ vot 8800 siroco black hoac gold. Ai có pm e sdt 0904880966 nhed, zin càng tốt a
NTMA