Motorola v3 may full box màu bạc phiên bản hôp nhôm rất hiêm zin nguyên hâu như đê trong hôp trưng bầy.ae chơi suu tầm thi quá đỉnh gia 5tr500k 


Sửa lần cuối lúc 08:39 05/04/2018 | Up 68 lần, lần cuối lúc 08:39 05/04/2018